Dichter, kom dichterbij

Dichter, kom dichterbij en raak
de spiegel van het laatste jaar.
Beadem, geef toe wat je herkent,
wie je bent, oog in het centrum
van geliefden en vijanden.

Eendere energie en atomen
waaruit alles bestaat, vormen ons.
Een pandemie vergrootte verschillen
en de illusie dat je uniek bent,
anders dan ontelbare anderen.

Geboorte, ziekte en de dood zelf
waren onontkoombare gasten.
Zij scheidden en verbonden iedereen,
demonstraties, rellen of berusting:
we herhalen onszelf op platte schermen.

Losse woorden bijeen, nooit als poëzie
bedoeld, weken betekenissen los
en vormgeving stolt die samenloop
tot lach en traan in verbeeldend glas –
dichter kom, kom steeds dichterbij.

Hans F. Marijnissen

 

© Hans F. Marijnissen 31 december 2021.
Beeld: Photo by Robby McCullough on Unsplash: Link.