Inleiding | De PoëzieClub Eindhoven is een los verband van dichters die van elkaars werk kennis willen nemen. Het verband biedt dichters de mogelijkheid werk op (open) podia, in het periodiek Poëthement en op uitnodiging op de website te publiceren. De formele activiteiten van de PoëzieClub Eindhoven zijn ondergebracht in de stichting Poëthement Eindhoven, KvK 17267826.

Contactgegevens
https://poezieclubeindhoven.nl/
poezieclub.eindhoven@gmail.com

Gegevens: doel en bewaartermijn | Van dichters die werk publiceren, worden de volgende gegevens (indien opgegeven) gebruikt: naam, postadres, mailadres, telefoonnummer. De PoëzieClub Eindhoven gebruikt de door deze dichters verstrekte persoonsgegevens uitsluitend om te komen tot de plaatsing van hun werk, en bewaart deze gegevens niet langer dan strikt nodig is om tot de publicatie van het werk te komen. Bezoekers die een (gemodereerde) openbare reactie op de site achterlaten, geven naam en e-mailadres.

Fotografie en beeldwerk | Bij Open Podia worden foto’s en opnames gemaakt voor verslaglegging, vallende onder persvrijheid en vrijheid van nieuwsgaring. De foto’s en opnames worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden. De PoëzieClub Eindhoven heeft geen zeggenschap over (het gebruik van) foto’s en opnames die tijdens de open podia door derden worden gemaakt. Beeldwerk dat op de site en in Poëthement wordt gebruikt is hetzij rechtenvrij, hetzij verklaard eigendom van de dichters die het voor de publicatie beschikbaar hebben gesteld.

Geautomatiseerde besluitvorming | De PoëzieClub Eindhoven neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van gegevens.

Delen van persoonsgegevens| De PoëzieClub Eindhoven verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken | De PoëzieClub Eindhoven gebruikt de technische en functionele cookies die nodig zijn om de website correct te laten functioneren. Via Google Analytics wordt het gebruik van de website met geanonimiseerde gebruiksgegevens gevolgd; bezoekers van de website worden niet getrackt of geïdentificeerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen | U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek daartoe richten aan poezieclub.eindhoven@gmail.com.

Beveiliging | De PoëzieClub Eindhoven bewaart gegevens tijdelijk en uitsluitend op de mailservers waarmee de correspondentie wordt gevoerd. Uitsluitend de voorzitter en de websitebeheerder van de PoëzieClub Eindhoven hebben toegang tot het mailaccount. Er is geen adressenbestand.