Nico Keunings gedicht Gaten dichten was een van de genomineerde gedichten voor de Laaglandse Archeologie Poëzieprijs. De twintig beste gedichten werden gebundeld in een mooie uitgave.

Keunings gedicht gaat over ‘Hill 80’, een aan de hand van een luchtfoto ontdekte versterkte heuvel met onder­gronds loopgravenstelsel uit de Eerste Wereldoorlog, nabij Wijtschate in België. Recent is door middel van crowdfunding geld ingezameld om deze heuvel bloot te leggen, de doden uit hun anonimiteit te halen en opnieuw te begraven. Meer informatie over de opgraving: www.hill80.com.

 Gaten dichten

De voeten in ijzermoer, het hoofd kanonnenvoer
zijn lichaam meurt, zweet verdronken land
de adem geurt, hoest zwart zand
de lucht scheurt, waait wolken brand
op ooghoogte van de graver
knakt gelegerde haver.

Aarden muren echoën laatste uren
ik graaf waar hij stond
schaaf zijn gestorven grond
zeef kogelpotfragmenten met ontstoken lont
voor mijn ogen bloeit papaver
groeit uitgeschoten haver.

Hill 80,
zigzaggende gleuven, een verborgen front
rechte sleuven, de opengevouwen grond
ik zie ons samen zwerven
we ruimen scherven
dichten gaten
vullen hiaten
hechten een open wond
in de greppel waar ik zijn lichaam vond
schrijft hij zijn naam in gezeefde grond.

Nico Keuning

 

© Nico Keuning, voor het gedicht. Foto: verwoestingen nabij Wijtschate. Rechten: publiek domein. Bron: Nationaal Archief. (Link.)