Een 325 regels tellend gedicht voor mijn ouders
(fragment)

bijna een jaar lang blijft de akker leeg
nadat mijn zusje is gestorven
moeder werkt weer kneedt het deeg

bijna een jaar lang blijft de akker leeg
nadat de pastoor heeft gelezen
moeder werkt weer kneedt het deeg

de Here die heeft dit en dat
de naam des Heren zij geprezen
bijna een jaar lang god!
haar boerenakker ongezegend!

een iets versmelt van haar en hem
versmelt versnelt wil leven
zij huilt als ik ter wereld kom
het is juli en het regent

Harrie de Koning

Voor mijn vader

mensen graven met een spade
boeren spitten
mensen zijn getikt
en god klopt

Harrie de Koning

Plotseling zie ik het zoals het is
Al die incarnaties mijner
Mijn god
Ik lig ergens
Naakt
De zon schijnt op mijn gezicht
Vergoelijkend

Harrie de Koning

Die andere dimensie is ook wel het beloofde land te noemen, the promised land, onze oorsprong en eindbestemming, ons thuis. Dit is deels een abstractie, maar ik wil als schrijver/dichter graag kernachtig zijn. In die andere dimensie aan gene zijde (waar geen zijdes zijn), zijn schoonheid, rechtvaardigheid, waarheid een in liefde. Wat in het universum licht is, magisch licht wat groeien doet, vertalen wij hier met onvoorwaardelijke liefde. Nu het einde van onze dualiteitenwereld is aangebro­ken, breekt dat licht, die hoge frequentie, steeds nadrukkelijker door. De tegenmachten gaan zich enorm manifesteren.
Harrie de Koning

Corona en zo

1
de schroef steeds vaster aandraaien
dat doen de corrupte overheden
het materialisme wordt ook wel Ahriman genoemd
de zweverige krachten Luciferisch
het magische groeizame licht van o.a. de Christus
is in het heilzame midden
(zie ook het visioen van Johannes van Patmos
en dat van de profeet Daniël)

ja het standbeeld met ditmaal de vier supermogendheden
zal verpletterd worden en daarmee ook die mogendheden
zelf en de nieuwe energie van Aquarius moet doorbreken
(dank aan boek en film The Last Temptation)

overigens niet alleen tussen en in super machtsblokken is
corruptie ook binnen de volkeren en in individuen is
er corruptie
de meeste individuen ook zijn onderhevig
aan de dualiteit van licht en duisternis
en nog steeds dit
de meeste van hen zijn in de duisternis

2
het is de bedoeling dat
‘het volume’ dat de lichtmensen bijdragen
aan het bewustzijn van onze aarde sfeer
met andere woorden dat de frequentie van de aardesfeer
hoger gaat worden
dan pas is de tijd rijp voor de tijdloosheid
er wordt gesproken over de kritische massa
(massa en volume zijn niet de juiste termen
maar in onze dimensie kunnen wij slechts stamelen)
dan komt de klik
via de configuratie van de sterren
(stargates)

3
tussendoortje
de energie van Bill Gates
en van de Great Reset
is gevallen energie

4
ja, door middel van het kenvermogen
van onze intuïtie
kunnen onze zielen reizen
met de snelheid van het licht
en reizen wij met de snelheid van het licht
en wel terug met het licht van de zeer belangrijke stargate
de sterren configuratie van Virgo Maagd
dan zetten wij de tijd (voor het verwerven van de
informatie) uit die configuratie stil
en bevinden we ons zo met onze zielen energie
in het tijdloze het Goddelijke
en schouwen wij
de allegoria in factis en wel in supra rationem
bevinden we ons energetisch via dat visioen
in de dimensie die IS
Aquarius genoemd
(de hogere dimensie die ons te wachten staat
na de apocalyps na armageddon
na de wegvoering en na de komst
van de antichrist)

5a
inderdaad in de dimensie van Aquarius
dimensie van de transcendentie
via en van onder anderen de Christus energie
via onder anderen diens kracht
zal eindelijk harmonie present zijn
de zuivere zielen van de doden
degenen daaronder met die hoge lichtfrequentie
zij zullen zich vanuit

de onderwereld het fysieke dodenrijk
(dat zich weer had gesloten
na de Christus, zie Hans Stolp)
zij zullen zich voegen bij de op aarde
levende zuivere verlichte zielen
onder andere van hen die omgeven
en doordrenkt zijn van de Christus
en zij zullen samen de klik
met de Goddelijke energie
maken
en zodoende het begin vormen van de
Grote Transformatie

5b
grote zonnen verschijnen aan het firmament
(zie Vincents’ sterrenhemel ook)
de sterren ofwel zonnen van de
karmisch vrije vrouwe
van Virgo
de zuivere poort

ad 1
maar nu terug naar de schroef
de inferieure coronamaatregelen van deze
dimensie van deze wereld
(inferieur want terwijl vanuit
de hogere vijfde dimensie moet worden gereageerd
voor oplossingen wordt vanuit de 2e en 3e gereageerd)

verder
tja, wat gebeurt er wanneer de schroef steeds
vaster wordt aangedraaid?
antwoord: er treedt dolheid op
erger dan de dolheid der honden
en het dwalen der zielen ginds en hier

nog verder
de schroef (de moer moeder aarde) gaat los
(dat weet de metaalbewerker maar al te goed
met dank aan vrind Willem)
ook gaat de schroefdraad van de bout kapot
met ander woorden
de oude wereld maatschappij gaat eraan
en hier komt Cohens song Anthem
om de hoek kijken
‘there is a crack in everything
that’s how the light gets in’
(ik recreëer sommige regels van deze song:
a war it will *not* be fought again
the holy dove
will* not* be caught again
want we zullen onze wereld opnieuw
dienen te dromen zoals de intelligente Afrikaan
Ben Okri stelt)

en dit moge duidelijk worden
ja er is voordat corona optrad al
een grote barst in het netwerk van
de zo onfeilbaar geachte aardse
wereld samenleving ontstaan
(hoogmoed ofwel arrogantie
kwam voor de val
afgunst idem dito)

door de barsten
zal het groeizame
magische licht binnen kunnen komen
ja daardoor is het dat de groei in de transformatie
dienende de metamorfose
doorwerkt

tot zover

dictie et anima lavavi

Harrie de Koning

Harrie de Koning leest voor in Nijnsel, 18 dec. 2019, de voetbalclub aan de muur.

Harrie de Koning publiceerde voor het eerst in Oss in 1991. In 1993 kwam hij met een zelfstandige bundel Gebogen Regen. De Osse dichter Jos Steegstra gaf hem nuttige adviezen voor die publicatie. In 1997 maakte hij weer een boekje dat hij in eigen beheer uitgaf: Hoedje voor dwaallichtjes. In het nieuwe millennium kwam hij voor de dag met drie boekjes die bij elkaar horen. A Pro Po. De A staat voor inleidingen op dat werk, Pro voor proza en Po voor poëzie. Die woorden (in de bekende combinatie: a propos) staan meteen voor een belangrijk aspect van zijn schrijver­schap. In de flits, in het voorbij­gaan, in de schim ontkiemen zijn gedichten en ook zijn vaak ultrakort proza. De Afrikaanse schrijver Ben Okri spreekt: de inspiratie in de vlucht vangen. Recent uitgebracht werk: Tien kwinkslaggedichten (2019), in zeer beperkte oplage; Heiligen van het rechterpad (2019), poëzie en proza; Heiligen van het linkerpad (2019), poëzie en proza. En zeer recent: Apocalyps. Alleen de tijd eindigt (2020), poëzie en proza. Momenteel werkt hij aan een roman.

Harrie de Koning is drs in de Nederlandse taal- en letterkunde, en haalde een aantekening in de ‘bijrichting’ Analyse Poëzie. Hij gaf bijna 20 jaar les aan ROC de Leygraaf als docent NT2 en is nu ervarings­deskundige in de psychiatrie, en als vrijwilliger vaak te vinden in ‘De Inloop’ in Uden (een laagdrempelige faciliteit voor mensen met psychische aandoeningen).

© Harrie de Koning 2021, voor de gedichten en de auteursfoto. Met toestemming. Afbeelding: De val van Tantalus, print, 1 Januari 1550. Bron: Universiteitsbibliotheek UGent. Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0. (Link.)