Na het kleurrijk debuut van André Van Eynthoeve met Het Onboek van Blauw (1999), waarin de schrijver afscheid nam van een ondraaglijk verleden en de twee bundel­tjes Building Poems I + II (uit 2000 resp. 2018) verschijnt nu de bundel Woord & Kunst met een gewaagde combinatie van twaalf gedichten met een twaalftal artworks.

Van Eynthoeve streeft hier naar een gewisse eenheid tussen tekst en beeld. De beelden zijn uit een ver verleden en bevatten veel Oud Zeer. Troost werd de schrijver gegeven bij het creëren van deze recente gedichten. Het is die troost die Van Eynthoeve de lezer wil meegeven.

Meer dan een uitweg.

“An unhappy childhood is a writer’s goldmine.”

Maanvogel
– voor de Astronauten.

Bewogen door de kilte van de zonnewind,
doorheen een ongeboren landschap
alsmaar voortgedreven

Neem waar,
haar krampachtig zweven
Het doelloos dwalen
Naarstig op zoek naar
de geborgenheid van een kind.

André Van Eynthoeve

Phoenix
– voor de Ornitholoog.

Zie hoe ik geblakerde woorden op papier
tot vogel vouw
Woorden waarlangs jouw ogen nu glijden
Gedragen door een gele woestijnwind
komt zij klapwiekend tot jou
Het is de vogel van een vermaledijde.

André Van Eynthoeve

 

Masker
– voor mijn Familie.

Met gesloten ogen
ontwaarde ik deez’ façade
Vond mijn jeugd terug in muffe lade
’t Was een bleke foto zonder kleur of huid,
gevangen achter spiegelende ruit
Maar eenmaal van oud stof ontdaan
Ontdekte ik mijn verscholen bestaan.

André Van Eynthoeve

De bundel Woord en Kunst is wereldwijd verkrijgbaar in de betere boekhandel.
Meer weten? Bezoek dan Van Eynthoeves website: www.eynthoeve.nl!

© André Van Eynthoeve (2022) voor gedichten en artwork op deze pagina.