Prelude

als woorden behoorden
tot verafgelegen oorden
en stilte de ruimte
zou zijn van het hier
zouden dan mijn gedachten
nog langer wachten
om als melodie te klinken
als prelude van vertier

de tonen zouden dansen
op een verkwikkend ritme
van scheppende kansen
klanken speels en stuwend
in de open speeltuin
van mijn innerlijk heelal
met onzegbare lachende vreugde
en schenkende liefdes deugden
zo ruim en schoon in getal

als woorden behoorden
tot onzichtbare oorden
zou mijn luchthartige verbeelding
allengs vertederd zingen
op lichtvoetige akkoorden

Julius Dreyfsandt zu Schlamm
(op toon gezet voor koren)

© Julius Dreyfsandt zu Schlamm (2020), tekst en beeld.