Van Jan Bulsink verscheen De keuze voor zonwering (Leeuwenhof, 2020).

De dichter schrijft in zijn verantwoording aan het slot van de bundel: ‘In het voorjaar van 2018 stond ik voor het eerst op een podium om mijn eigen teksten voor te dragen. Hoewel ik heel lang veel heb geschreven was dat in zekere zin ook de eerste keer dat ik verantwoordelijkheid nam voor dat wat ik schrijf. Tussen voorjaar 2018 en zomer 2019 heb ik wekelijks ergens in het land op een podium gestaan. Daarbij stelde ik mij ten doel om bij iedere voordracht ten minste één nieuwe tekst te laten horen. In deze bundel vindt u een selectie uit deze teksten. Aan deze tweede druk heb ik twee nieuwe teksten toegevoegd. U vindt die op pagina 35 en 36.’